Gárulf

16. září 2016 v 8:32 | Ettelwen |  Rohirové

Gárulf byl jedním z mužů Éomera. Byl zabit v potyčce s Uruk-hai a skřety nedaleko Fangornu za rozbřesku 2. února roku 3019. Rohirové nevěděli, že společně se skřety putují i dva hobiti - Smíšek a Pipin, kterým se ale nakonec povedlo z nástrah bitvy utéct do lesa.
Další den, Éomer dal Gárulfova koně Hasufela Aragornovi.
 

Gamling

25. srpna 2016 v 8:34 | Ettelwen |  Rohirové

Gamling byl muž z Rohanu. Pocházel ze Západního úvalu. Rozumněl jazyku lidu z Vrchoviny a byl dobře obeznámen se záští, kterou lidé z Vrchoviny pociťovali k Rohanu.
Během Války o Prsten v Třetím věku byl Gamling poměrně starým mužem. Erkenbrand nechal Gamlinga ve vedení mužů, kteří měli bránit Helmův val - opevnění před pevností Helmův žleb. V tomto úkolu mu pomáhal jeho vnuk. Helmův žleb v konečném důsledku chránilo 1000 mužů, ale většina jich byla příliš stará nebo zase příliš mladá.
3. března 3019 do Helmova žlebu přijel Théoden s posilami z Edorasu. Jak se Sarumanovy síly blížily, Gamling se z valu přesunul do pevnosti.
V samotné bitvě Gamling bojoval velice statečně. Slyšel Gimliho varování před skřety, kteří se snažili vyhodit jednu ze zdí do vzduchu, ale bohužel proti tomu nic nezmohl. Společně s Gimlim a Éomerem ustoupil do pevnosti. Zde chránil vstup do Třpytivých jeskyní až do rozbřesku, když přijel Gandalf s posilami.

Gálmód

18. srpna 2016 v 21:13 | Ettelwen |  Rohirové

Gálmód byl muž, který pocházel z Rohanu. O jeho životě není nic moc známo, pouze to, že to byl otec Grímy Červivce.
 


Folcred a Fastred

11. srpna 2016 v 16:40 | Ettelwen |  Rohirové
Folcred a Fastred byli dvojčata a synové rohanského krále Folcwina. Narodili se v roce 2858 Třetího věku. Měli jednoho mladšího bratra Fengela a jednu sestru.
V roce 2885 vedli dvojčata rohanské vojáky na pomoc Gondoru do Ithilienu, aby tak zastavili invazi Haradských. Haradští byli nakonec poraženi, ale Folcred a Fastred v boji zemřeli bok po boku. Byli pohřbeni spolu. Turin II., tehdejší správce Gondoru poslal králi Folcwinovi zlato jako odškodnění za jeho ztrátu.

Fastred

8. srpna 2016 v 10:56 | Ettelwen |  Rohirové
Fastred byl jeden z méně známých Rohanských jezdců. Osudová se mu stala bitva na Pelennorských polích v roce 3019. Byl pohřben s ostatními padlými v Mohylách u Mundburgu, nedaleko Minas Tirith. Jeho jméno je zmiňováno v jedné z písní.

Erkenbrand

3. srpna 2016 v 9:27 | Ettelwen |  Rohirové

Erkenbrand byl Pánem Západního úvalu v Rohanu v době Války o Prsten. Byl to vysoký a silný muž. Velmi často nosil červený štít a černý roh. Théoden jednou prohlásil, že chrabrost a odvaha Helma Kladiva opět ožila právě v tomto muži.

V mládí byl důstojníkem králových jezdců. Jako Lord Západního úvalu byl nejvýše postavený Pán v Rohanu. Žil v Hlásce, v Helmově žlebu a jak hrozba střetu se Sarumanem rostla, snažil se posílit obrany a hradby Helmova žlebu.
Erkenbrand se stal velitelem rohanské západní obrany po smrti Théodenova syna Théodreda 25. února 3019 Třetího věku v bitvě u Brodů přes řeku Želíz. Sarumanova vojska byla velmi početná, proto Erkenbrand vyslal posla k Théodenovi s prosbou o více jezdců, kteří by pomohli chránit Brod před Sarumanem. Pomoc se ale zdržela, a to kvůli Grímovi Červivcovi, který se stal nejbližším rádcem Théodena, ale byl v tajných službách Sarumana.

Erkenbrandův záměr byl ubránit Helmův žleb a zastavit Sarumana v jeho postupu do Edorasu. Mnoho prostých lidí ze Západního úvalu přijali útočíště ve Třpytivých jeskyních. Erkenbrand ponechal v Helmově žlebu 1000 mužů a on sám vyjel shromáždit co nejvíce posil v Západním úvalu. Podařilo se mu shromáždit 1000 jezdců, mezi nimiž byli i ti nejlepší z celého Rohanu. V noci z 3. na 4. března se Erkenbrand setkal s Gandalfem Bílým a společně se vydali k Helmově žlebu. Dorazili tam za svítání v době, kdy Théoden vedl své muže z Hlásky do boje. Sarumanovi skřeti byli zděšení a ti, co nebyli pobiti, prchli do lesa Huornů a už je nikdy nikdo neviděl.

Po bitvě sdělil Erkenbrand mužům z Vrchoviny, že mohou svobodně odejít domů, ale musí složit přísahu, že už nikdy nezaútočí na Rohan. Ale ještě než je propustil, nařídil jim pohřbít mrtvé a poslal je opravit škody na Helmově žlebu.

Když se král Théoden vydal na pomoc Gondoru, Erkenbrand byl ponechán v Rohanu, aby jej v případě potřeby chránil. Díky jeho zkušenostem, autoritě a důstojnosti byl k tomuto úkolu tou nejlepší volbou. Když se Éomer stal králem Rohanu a Théoden zemřel, Erkenbrand byl jmenován Maršálem Západní marky.


Éothain

28. července 2016 v 8:24 | Ettelwen |  Rohirové

Éothain byl rohanským jezdcem, jedním z mužů Éomera. Éothain byl svědkem toho, když se Éomerova skupina setkala s Aragornem, Legolasem a Gimlim, kteří se snažili chytit skupinku skřetů s hobity. Zmínka o hobitech ho velmi pobavila, protože věřil, že jsou to pouze postavičky z pohádek. Navrhoval, aby tři lovce opustili nebo je dovedli před krále Théodena.

Ale Éomer tak neučinil, vyslechl si Aragornův příběh a rozhodl se mu uvěřit. Nakonec mu poskytl i dva koně.

Elfhelm

20. července 2016 v 8:47 | Ettelwen |  Rohirové

Elfhelm byl velitel jednotky mužů v Edorasu a maršálem Východní Marky pod králem Éomerem. Velitelství nad jednotkou v Edorasu mu bylo uděleno samotným králem Théodenem v roce 3012 Třetího věku. Svůj úřad vykonával až do Války o Prsten v roce 3019. Jeho hodnost byla Maršál, což ho opravňovalo k tomu, aby jednal Théodenovým jménem.

Kolem roku 3014 Théoden padl pod vliv Grímy Červivce, který následně vydával příkazy královým jménem členům jeho domácnosti včetně Elfhelma. Když hrozba války se Sarumanem začala být zřejmá, Théodenův syn Théodred převzal velení nad rohanskými silami.

Další články


Kam dál