Narmacil II

9. srpna 2018 v 14:57 | Ettelwen |  Gondorský lid
Dvacátý devátý král Gondoru. Narodil se v roce 1684 Třetího věku a byl synem krále Telumehtara. Měl jednoho bratra Arciryase. Na trůn usedl v roce 1850 a vládl pouze šest let.
V roce 1851 skupina mužů z Rhunu napadla Gondor. Byli podníceni samotným Sauronem. Tito muži byli známí jako Vozatajové, protože mnohdy používali válečné vozy. Gondorští se spojili se Seveřany, kteří žili na hranici s Rhunem a mnozí byli zabiti při jejich prvním vpádu.
V roce 1586 vedl Narmacil svoji muže do dalšího střetu mezi Temný Hvozd a Mordor Na stranu Gondorských se přidali Seveřané vedeni Marharim. Gondorští společně se Seveřany byli poraženi a Narmacil s Marharim padli.
Po této porážce se Gondor vzdal svého území na východě Anduiny kromě Ithilienu. V té době se pravděpodobně do Mordoru vrátilo osm Černých jezdců. Někteří z přeživších Seveřanů se usídlili v údolích řeky Anduiny.
Na Narmacilovo místo nastoupil jeho syn Calimehtar, který nakonec pomstil smrt svého otce.
 

Telumehtar Umbardacil

1. srpna 2018 v 10:23 | Ettelwen |  Gondorský lid
Telumehtar byl dvacátým osmým králem Gondoru. Narodil se v roce 1632 Třetího věku a byl synem krále Tarondora. Na trůn usedl v roce 1798 Třetího věku. Během jeho vlády se Korzáři opět rozhodli znepříjemňovat Gondorským život a započali útočit na pobřeží. V roce 1810 Telumehtar zaútočil na korzárskou základnu v Umbaru a poslední zbytky potomků Castamira byly zabity. Umbar byl opět pod správou Gondoru a Telumehtar přijal přízvisko Umbardacil pro připomenutí tohoto vítězství. V následujících letech však Umbar padl do rukou Haradských.
Telumehtar měl dva syny - Narmacila a Arciryase. Telumehtar zemřel v roce 1850 a na trůn nastoupil jeho syn Narmacil. O několik generací později tato linie zemřela s posledním panovníkem Ondoherem a na trůn nastoupil potomek Arciryase Eärnil.

Tarondor

31. července 2018 v 9:56 | Ettelwen |  Gondorský lid
Tarondor byl dvacátý sedmý král Gondoru. Narodil se v roce 1577 Třetího věku a byl synem Minastana, druhého syna krále Minardila. Tarondor byl Minastanův nejstarší syn.
Když na trůn nastoupil Telemnar, v Gondoru se objevila epidemie moru a král Telemnar a všechny jeho děti, zemřely. Telemnarův synovec Tarondor byl jeho nejbližší přeživší příbuzný, a tak usedl na trůn.
Mor zasáhl Gondor opravdu těžce, byl zničen a mnoho lidí zemřelo. Největší zásah ale dostal Osgiliath. Přeživší obyvatelé tohoto města odešli do Ithilienu nebo jinam a město pomalu začalo chátrat. V roce 1640 Tarondor přesunul královský dvůr do Minas Anor, kde znovu zasadil Bílý strom.
Bohužel kvůli snížené populaci neměl Gondor dost mužů pro sledování Mordoru. A vlastně celou morovou záležitost seslal na Gondor samotný Sauron. Sauron uprchl do Temného Hvozdu do pevnosti Dol Guldur, kde se připravoval na svůj návrat.
Tarondor vládl 162 let a mohl si tak připsat rekord nejdelšího vládnoucího panovníka. Byl také vyhlášený tím, že začal opět budovat pověstnou sílu Gondoru. Se vším mu pomáhal jeho Správce Húrin.
Tarondor zemřel v roce 1798 a na trůn usedl jeho syn Telumehtar.
 


Telemnar

20. července 2018 v 11:36 | Ettelwen |  Gondorský lid
Telemnar byl dvacátým šestým králem Gondoru. Narodil se v roce 1516 Třetího věku a byl synem krále Minardila. Měl mladšího bratra Minastana.
V roce 1634 byl král Minardil zabit Korzáry z Umbaru a Haradskými. Telemnar se stal králem a poslal na výslužbu Správce Húrina, který byl pro Gondor velkou oporou. Telemnar začal stavět flotilu, protože chtěl pomstít smrt svého otce. Nicméně jeho plány nebyly dokonány, protože Gondor zastihl Velký mor, který byl pravděpodobně zapříčiněn Sauronem, který chtěl oslabit svoje nepřátele. Mnoho Gondorských zemřelo a jejich pozice i proti Gondoru byla velice oslabená.
Telemnar a všechny jeho děti během moru zemřeli. Stejně tak uhynul i Bílý strom Gondoru.
Na trůn usedl Telemnarův synovec Tarondor.

Minardil

19. července 2018 v 11:26 | Ettelwen |  Gondorský lid
Minardil byl dvacátým pátým králem Gondoru. Narodil se v roce 1454 Třetího věku a byl synem krále Hyarmendacila II. Měl dva syny Telemnara a Minastana.
Minardil se stal králem v roce v roce 1621. Jeho Správcem byl Húrin z Emyn Arnenu. Od porážky Haradu a Umbaru ostražitost vůči jižním nepřátelům poklesla. V roce 1634 Korzáři opět zaútočili, tentokrát na přístavní město Pelargir, kde v tu dobu pobýval král Minardil. Minardil byl zabit a město bylo zabráno.
Na trůn nastoupil jeho syn Telemnar, který vládl pouhé dva roky, než v roce 1636 zemřel během velkého moru. Na trůn pak nastoupil syn jeho bratra Tarondor.

Hyarmendacil II

18. července 2018 v 11:06 | Ettelwen |  Gondorský lid
Hyarmendacil II. byl dvacátým čtvrtým králem Gondoru. Jeho původní jméno znělo Vinyarion. Narodil se v roce 1391 Třetího věku a byl synem krále Aldamira. Králem se stal v roce 1540, kdy byl jeho otev zabit v bitvě proti Umbara a Haradským. Aby pomstil smrt svého otce, vedl Hyarmendacil v roce 1551 další bitvu proti Umbaru a Haradu, kterou vyhrál. Po tomto skutku se nechal přejmenovat na Hyarmendacila, stejně jako jeho předek Ciryaher.
Hyarmendacil II. zemřel v roce 1621 a na trůn nastoupil jeho syn Minardil.

Aldamir

14. července 2018 v 13:40 | Ettelwen |  Gondorský lid
Aldamir byl dvacátým třetím králem Gondoru. Narodil se v roce 1330 Třetího věku a byl synem krále Eldacara. Měl staršího bratra Ornendila, který byl zabit Castamirem během občanské války známé jako Příbuzenský svár.
Aldamir se stal králem v roce 1490 Třetího věku. V roce 1540 se králové Haradu spojili s korzáry z Umbaru a povstali proti Gondoru. Aldamir byl v bitvě zabit. Na trůn nastoupil jeho syn Vinyarion, který nakonec korzáry z Umbaru a Haradu porazil.

Castamir

13. července 2018 v 11:27 | Ettelwen |  Gondorský lid
Castamir byl dvacátým druhým králem Gondoru. Narodil se v roce 1259 Třetího věku a byl vnukem Calimehtara, což byl druhý syn gondorského krále Calmacila. Jména jeho rodičů nejsou známa. Castamir byl Kapitán lodí, byl známý především pro svoji krutou a arogantní povahu.
Castamir se stal vůdcem skupiny, která nechtěla na trůnu krále Eldacara, protože jeho matka byla Seveřanka a gondorská královská linie by tím mohla mít velice oslabena. Castamir k sobě shromažďoval mnoho následovníků a rebelie se zrodila na jihu země. Bouřit se začali ještě v době, kdy byl králem Eldacarův otec Valacar. Po jeho smrti započala občanská válka známá jako Příbuzenský svár. Eldacarovy síly vytrvaly po dobu pěti let. Ale v roce 1437 Castamir začal obléhat Eldacara v Osgiliathu. Odřízl město od zásob a nechal ho vyhladovět. Eldacar a několik jeho věrných nakonec prchlo do Divočiny. Castamir nechal vyvraždit mnoho gondorských včetně Eldacarova staršího syna Ornendila. Nakonec nechal zničit i podstatnou část Osgiliathu.
Castamir se ujal vlády a stal se králem. Jeho vláda byla přísná a krutá. Mnoho jeho přivrženců se nakonec obrátilo proti němu. V roce 1447 Castamir vládl 10 let a Eldacar se rozhodl nárokovat si zpět svůj trůn. V nadcházející bitvě Eldacar zabil Castamira a vzal si zpět to, co mu náleželo. Castamirův syn a jeho přivrženci prchli do Umbaru, kde se z nich stali předci známých Korzárů.

Další články


Kam dál