Srpen 2016

Gamling

25. srpna 2016 v 8:34 | Ettelwen |  Rohirové

Gamling byl muž z Rohanu. Pocházel ze Západního úvalu. Rozumněl jazyku lidu z Vrchoviny a byl dobře obeznámen se záští, kterou lidé z Vrchoviny pociťovali k Rohanu.
Během Války o Prsten v Třetím věku byl Gamling poměrně starým mužem. Erkenbrand nechal Gamlinga ve vedení mužů, kteří měli bránit Helmův val - opevnění před pevností Helmův žleb. V tomto úkolu mu pomáhal jeho vnuk. Helmův žleb v konečném důsledku chránilo 1000 mužů, ale většina jich byla příliš stará nebo zase příliš mladá.
3. března 3019 do Helmova žlebu přijel Théoden s posilami z Edorasu. Jak se Sarumanovy síly blížily, Gamling se z valu přesunul do pevnosti.
V samotné bitvě Gamling bojoval velice statečně. Slyšel Gimliho varování před skřety, kteří se snažili vyhodit jednu ze zdí do vzduchu, ale bohužel proti tomu nic nezmohl. Společně s Gimlim a Éomerem ustoupil do pevnosti. Zde chránil vstup do Třpytivých jeskyní až do rozbřesku, když přijel Gandalf s posilami.

Gálmód

18. srpna 2016 v 21:13 | Ettelwen |  Rohirové

Gálmód byl muž, který pocházel z Rohanu. O jeho životě není nic moc známo, pouze to, že to byl otec Grímy Červivce.

Folcred a Fastred

11. srpna 2016 v 16:40 | Ettelwen |  Rohirové
Folcred a Fastred byli dvojčata a synové rohanského krále Folcwina. Narodili se v roce 2858 Třetího věku. Měli jednoho mladšího bratra Fengela a jednu sestru.
V roce 2885 vedli dvojčata rohanské vojáky na pomoc Gondoru do Ithilienu, aby tak zastavili invazi Haradských. Haradští byli nakonec poraženi, ale Folcred a Fastred v boji zemřeli bok po boku. Byli pohřbeni spolu. Turin II., tehdejší správce Gondoru poslal králi Folcwinovi zlato jako odškodnění za jeho ztrátu.

Fastred

8. srpna 2016 v 10:56 | Ettelwen |  Rohirové
Fastred byl jeden z méně známých Rohanských jezdců. Osudová se mu stala bitva na Pelennorských polích v roce 3019. Byl pohřben s ostatními padlými v Mohylách u Mundburgu, nedaleko Minas Tirith. Jeho jméno je zmiňováno v jedné z písní.

Erkenbrand

3. srpna 2016 v 9:27 | Ettelwen |  Rohirové

Erkenbrand byl Pánem Západního úvalu v Rohanu v době Války o Prsten. Byl to vysoký a silný muž. Velmi často nosil červený štít a černý roh. Théoden jednou prohlásil, že chrabrost a odvaha Helma Kladiva opět ožila právě v tomto muži.

V mládí byl důstojníkem králových jezdců. Jako Lord Západního úvalu byl nejvýše postavený Pán v Rohanu. Žil v Hlásce, v Helmově žlebu a jak hrozba střetu se Sarumanem rostla, snažil se posílit obrany a hradby Helmova žlebu.
Erkenbrand se stal velitelem rohanské západní obrany po smrti Théodenova syna Théodreda 25. února 3019 Třetího věku v bitvě u Brodů přes řeku Želíz. Sarumanova vojska byla velmi početná, proto Erkenbrand vyslal posla k Théodenovi s prosbou o více jezdců, kteří by pomohli chránit Brod před Sarumanem. Pomoc se ale zdržela, a to kvůli Grímovi Červivcovi, který se stal nejbližším rádcem Théodena, ale byl v tajných službách Sarumana.

Erkenbrandův záměr byl ubránit Helmův žleb a zastavit Sarumana v jeho postupu do Edorasu. Mnoho prostých lidí ze Západního úvalu přijali útočíště ve Třpytivých jeskyních. Erkenbrand ponechal v Helmově žlebu 1000 mužů a on sám vyjel shromáždit co nejvíce posil v Západním úvalu. Podařilo se mu shromáždit 1000 jezdců, mezi nimiž byli i ti nejlepší z celého Rohanu. V noci z 3. na 4. března se Erkenbrand setkal s Gandalfem Bílým a společně se vydali k Helmově žlebu. Dorazili tam za svítání v době, kdy Théoden vedl své muže z Hlásky do boje. Sarumanovi skřeti byli zděšení a ti, co nebyli pobiti, prchli do lesa Huornů a už je nikdy nikdo neviděl.

Po bitvě sdělil Erkenbrand mužům z Vrchoviny, že mohou svobodně odejít domů, ale musí složit přísahu, že už nikdy nezaútočí na Rohan. Ale ještě než je propustil, nařídil jim pohřbít mrtvé a poslal je opravit škody na Helmově žlebu.

Když se král Théoden vydal na pomoc Gondoru, Erkenbrand byl ponechán v Rohanu, aby jej v případě potřeby chránil. Díky jeho zkušenostem, autoritě a důstojnosti byl k tomuto úkolu tou nejlepší volbou. Když se Éomer stal králem Rohanu a Théoden zemřel, Erkenbrand byl jmenován Maršálem Západní marky.