Březen 2017

Vidumavi

12. března 2017 v 11:36 | Ettelwen |  Rohirové
Vidumavi byla dcera krále Vidugavia. Zároveň byla matkou gondorského krále Eldacara. Za muže si vzala Valacara, syna Romendacila II. Velice brzy mu porodila syna Eldacara.
V roce 1260 se Valacar vrátil do Gondoru společně se svojí ženou i synem. Vidumavi se musela přizpůsobit gondorským zvykům, naučit se jazyk a způsoby nového lidu. Svého syna musela těmto zvykům naučit také. Vidumavi také převzala nové jméno - Galadwen, což byl překlad jejího jména v sindarštině. Galadwen byla spravedlivá, ušlechtilá, odvážná a oblíbená mezi těmi, kdo ji znali. Nicméně se našli tací, kteří byli proti svazku Valacara a Vidumavi. Nepovažovali Seveřany za sobě rovné a nechtěli krále smíšené krve. Gondorští se také obávali toho, že delka života v Gondoru klesne, protože Seveřané nežili tak dlouho jako oni.
Vidumavi zemřela v roce 1332 nebo 1344. Její věk není znám, ale říkalo se, že na Seveřanku žila poměrně dlouho. Pokud by jí během svatby bylo 18 let, dožila se přinejmenším sta let. Její manžel Valacar ji přežil a v roce 1366 se stal králem Gondoru.
Když se stal králem Eldacar v roce 1432, započala občanská válka známá jako Příbuzenský svár. V roce 1437 se Castamir ujal trůnu, ale Eldacar jej získal zpět o rok později. Tato občanská válka si vyžádala mnoho gondorských životů.
Eldacar žil 235 let. Jeho délka života nebyla ovlivněna matkou Seveřankou, ale délka života gondorských poklesla, i když to nebylo způsobeno Seveřany.

Vidugavia

12. března 2017 v 11:34 | Ettelwen |  Rohirové
Vidugavia byl králem Divočiny. Byl to nejsilnější vůdce Seveřanů kolem roku 1200 Třetího věku. Země Seveřanů hraničila s Rhunem, kde žili Východňané - nepřátelé Gondoru. Někteří ze Seveřanů se s Východňany spolčili za účelem bohatství a moci. Nicméně v roce 1248 se král Vidugavia prohlásil za spojence Gondoru a pomohl Gondoru Východňany porazit a král Seveřanů si tak vysloužil přízeň Gondoru a jeho regenta Romendacila.
Romendacil poslal ke dvoru krále Vidugavia svého syna Valacara, který se oženil s dcerou Vidugavia. Vidumavi porodila Valacarovi syna Eldacara. Někteří muži z Gondoru proti tomuto manželství vystoupili, protože nechtěli, aby budoucí panovník pocházel ze smíšené krve. Eldacar se stal králem v roce 1432, což vyvolalo občanskou válku známou jako Příbuzenský svár.

Marhari

12. března 2017 v 11:33 | Ettelwen |  Rohirové
Marhari byl vůdcem Seveřanů a potomkem krále Vidugavia z Divočiny.
V roce 1851 započali Vozatajové zasahovat do území Seveřanů, když se pokusili zaútočit na Gondor. Marhari se s gondorskými spojil a v roce 1856 proběhla bitva během které byl Marhari a gondorský král Narmacil II. zabiti.
Marhari byl zastoupet svým synem Marhwinim, který před Vozataji s hrstkou Seveřanů uprchl do údolí řeky Anduiny. Tito lidé se nazívali Éothéod a jsou považovány za předky Rohirů.

Marhwini

12. března 2017 v 11:32 | Ettelwen |  Rohirové
Marhwini byl prvním vůdcem lidu Éothéodu. Byl synem Marhariho, vůdce Seveřanů. Seveřané tehdy žili mezi Temným hvozdem a Rhunem. V roce 1851 Třetího věku Vozatajové započali pronikat do jejich země. O pět let později se Seveřané spojili s Gondorem a vedli bitvu proti Vozatajům, kterou prohráli. Marhari byl v této bitvě zabit.
Vozatajové zabrali zemi Seveřanů, mnoho jich pobili a zotročili. Marhwini ale nakonec s hrstkou lidí uprchl do údolí řeky Anduiny. Tito lidé byli známí jako lidé Éothéodu (koňáci).
V roce 1899 se Marhwini dozvěděl, že se Vozatajové chystají zaútočit na jednu gondorskou provincii. Dozvěděl se také, že zotročení Seveřané chtějí využít nepřítomnosti Vozatajů a rozpoutat vzpouru. Marhwini vše zdělil králi Calimehtarovi, který Vozataje porazil.
Lid Éothéodu hnal Vozataje daleko od zemí Seveřanů. Nicméně vzpoura nedopadla podle představ. Většina otroků byla zabita ženami, dětmi a starci Vozatajů, kteří zůstali v táboře. Vozatajové byli velice oslabeni, ale Marhwini se nevrátil do původních zemí Seveřanů, ale místo toho zůstal v údolí řeky Anduiny.
Marhwini měl pouze jediného syna - Forthwiniho.

Léod

12. března 2017 v 11:30 | Ettelwen |  Rohirové
Léod byl otcem Éorla Mladého. Narodil se v roce 2459 Třetího věku a byl Pánem lidu Éothéodu. Jeho lid žil už nějakou dobu na severu, ale během jeho vlády se populace velice rozrostla a lid potřeboval více místa.
Léod byl krotitelem divokých koní. Zajal divoké bílé hříbě, ze kterého vyrostl skvělý kůň. V roce 2501 se pokusil na tohoto koně nasednout, ten ho však vyhodil ze sedla a Léod následkem pádu zemřel. V té době mu bylo 42 let.
Vlády nad lidem se ujal Léodův šestnáctiletý syn Éorl Mladý, kterému se povedlo koně opět chytit a zkrotit jej. Pojmenoval ho Felaróf, který je známý jako předek mearas.
V roce 2510 Éorl vedl svůj lid na pomoc Gondoru a za odměnu dostal zemi Rohan pro svůj lid.

Frumgar

12. března 2017 v 11:29 | Ettelwen |  Rohirové
Frumgar byl náčelníkem lidu Éothéod. V roce 1977 Třetího věku vedl svůj lid na sever k řece Anduině, aby tam nalezli nový život. Měl pouze jediného syna - Frama, který zabil draka Scatha.

Fram

12. března 2017 v 11:29 | Ettelwen |  Rohirové
Fram byl známý činem zabití draka Scatha. Byl synem Frumgara. V roce 1977 Třetího věku Frumgar vedl lid Éothéodu z údolí u řeky Anduiny do jejich nového domova blízko pramenu stejné řeky, ale více na sever. Tento region sousedil na severu s Šedými horami. V těchto horách žil velký drak Scatha, který pro usídlení lidu představoval velkou hrozbu. Fram ale tohoto draka zabil a přivlastnil si jeho poklad mezi kterým se nacházel i Roh Marky.
Trpaslíci žijící v horách si nárokovali část pokladu, protože věřili, že patří právě jim. Nicméně Fram jim žádný nedal, a místo toho jim poslal náhrdelník ze zubů zabitého draka. Trpaslíci byli tímto činem samozřejmě uraženi a říká se, že Frama zabili.

Forthwini

12. března 2017 v 11:28 | Ettelwen |  Rohirové
Forthwini byl jedním z lidu Éothéodu. Byl synem Marhwiniho, který vedl skupinu Seveřanů k usídlení se v udolí řeky Anduiny poté, co byli vyhnání Vozataji v roce 1856 Třetího věku.
Forthwini vedl svůj lid po svém otci někdy kolem roku 1900. Během jeho vlády Vozatajové podnikali časté nájezdy na území lidu Éothéodu. Forthwini varoval gondorského krále Ondohera, že Vozajajové, kteří neustále okupují jejich země, pravděpodobně dostávají posily z Rhunu.
V roce 1944 Vozatajové napadli Gondor na dvou frontách. Lid Éothéodu se spojil s Gondorem a bojoval na jejich straně, nicméně byli poražení. Král Ondoher byl zabit společně se svým synem Faramirem. Vozatajové byli nakonec později poraženi Earnilem.

Éomund

12. března 2017 v 11:26 | Ettelwen |  Rohirové
Éomund byl kapitánem Éorla Mladého. Éomund pocházel z Éothéodu a byl potomkem Seveřanů. Zúčastnil se bitvy na polích Celebrantu. Éomund byl také přítomný okamžiku, kdy Cirion, správce Gondoru daroval lidu Éothéodu zemi později známou jako Rohan. Éomund pomohl také stanovit hranice tohoto nového rohanského království.

Wídfara

12. března 2017 v 11:25 | Ettelwen |  Rohirové
Wídfara byl jedním z rohanských jezdců. Žil na Vysočině. V březnu 3019 jel společně s vojskem krále Théodena na pomoc Rohanu. Jeho další osud však není znám.