Červen 2018

Atanatar I

Dnes v 10:57 | Ettelwen |  Gondorský lid
Atanatar byl desátým králem Gondoru. Narodil se v roce 480 Třetího věku a byl synem krále Turambara. Atanatar I. se stal králem po smrti svého otce v roce 667. Vládl až do své smrti v roce 748, kdy ho na trůnu vystřídal jeho syn Siriondil.

Turambar

Dnes v 10:54 | Ettelwen |  Gondorský lid
Turambar byl devátým králem Gondoru. Narodil se v roce 397 Třetího věku a byl synem krále Rómendacila I. Rómendacil byl zabit v bitvě s Východňany v roce 541. Turambar po otcově smrti nastoupil na trůn a s Východňany se utkal a pomstil smrt svého otce. Dokonce se mu podařilo zabrat nějaká území na východě. Turambar zemřel v roce 667 a králem se stal jeho syn Atanatar I.

Rómendacil I

Sobota v 11:06 | Ettelwen |  Gondorský lid
Rómendacil byl osmým králem Gondoru. Jeho původní jméno bylo Tarostar a narodil se v roce 310 Třetího věku. Jeho otcem byl král Ostoher.
V roce 490 byl Gondor poprvé napaden Východňany. Tarostar vedl obranu Gondoru, protože jeho otec Ostoher byl na takové povinnosti už příliš starý. Ostoher nakonec zemřel o dva roky později v roce 492 a Tarostar se stal králem. V roce 500 Tarostar konečně poradil Východňany a přijal nové jméno Rómendacil - "Východ - vítěz."
Rómendacil I. byl také prvním králem, který zavedl funkci Správce, který se staral o správu Gondoru v době, kdy byl král například ve válce. Rómendacil I. byl také prvním králem, který zavedl tradici psaných instrukcí, které měly být použity královým dědicem v případě jeho náhlé smrti.
V roce 541 byl Gondor opět napaden Východňany a Rómendacil I. byl zabit v bitvě. Na trůn nastoupil jeho syn Turambar, který posmrtil svého otce a získal pro Gondor území na východě.

Ostoher

Pátek v 10:57 | Ettelwen |  Gondorský lid
Ostoher byl sedmým králem Gondoru. Narodil se v roce 222 Třetího věku a jeho otcem byl král Anardil. Ostoher se stal králem v roce 411. Od roku 420 až do roku 430 přestavěl a rozšířil Minas Anor. Od té doby bylo obvyklé, že tam Králové sídlili celé léto místo toho, aby sídlili v hlavním městě Osgiliathu.
V roce 490 byl Gondor poprvé napaden Východňany. Ostoher zemřel dva roky poté, v roce 492 a na trůn nastoupil jeho syn Tarostar. Tarostar porazil Východňany v roce 500 a vzal si nové jméno - Rómendacil I.

Anardil

Čtvrtek v 10:50 | Ettelwen |  Gondorský lid
Anardil byl šestým králem Gondoru. Narodil se v roce 136 Třetího věku a jeho otcem byl král Earendil. Anardil se stal králem v roce 324 po smrti svého otce a vládl až do roku 411, kdy zemřel. Na jeho místo nastoupil jeho syn Ostoher.

Eärendil

Středa v 10:46 | Ettelwen |  Gondorský lid
Eärendil byl pátým králem Gondoru. Narodil se v roce 48 Třetího věku a jeho otcem byl král Cemendur. Eärendil se stal králem po smrti svého otce v roce 238 Třetího věku. Vládl až do své smrti v roce 324, kdy na trůn nastoupil jeho syn Anardil.

Meneldil

Úterý v 10:30 | Ettelwen |  Gondorský lid
Meneldil byl třetím králem Gondoru. Narodil se v roce 3318 Druhého věku. Byl synem Anáriona a vnukem Elendila. Měl tři starší sourozence a pravděpodobně to byly sestry, protože kdyby to byli bratři, museli by zemřít ještě předtím, než se stal Meneldil králem. O osudu těchto sourozenců však není nic známo. Meneldil byl posledním mužem narozeným v Númenoru ještě před jeho potopením. Společně se zbytkem Věrných se mu podařilo prchnout do Středozemě, kde byla založena dvě království - Arnor a Gondor.

V roce 3434 se lidé a elfové spojili proti Sauronovi a vyšli do války. Sauron byl nakonec poražen a Jeden Prsten připadl Isildurovi. Meneldilův otec Anárion při obléhání Barad-duru bohužel zemřel. Isidur se stal králem jak Gondoru tak Arnoru, ale rozhodl se vládnout v Arnoru a Meneldilovi svěřil vládu nad Gondorem. Isildur zůstal v Gondoru ještě tak dva roky a snažil se předat Meneldilovi všechny rady a zkušenosti potřebné k vládnutí.

Isildur opustil Gondor 5. září roku 2 Třetího věku. Meneldil byl nakonec rád, že odjíždí a doufal, že Isildur nebude moc zasahovat do Gondorské vlády. Isildur byl však na své cestě do Arnoru zabit společně se svými nejstaršími syny. Jeho nejmladší syn Valandil byl stále ještě dítě. Když mu bylo 10 let, ujal se vlády nad Arnorem, ale nároku na Gondorský trůn se vzdal. Meneldil proto vládl v Gondoru a koruna tohoto království přecházela na jeho potomky.


Cemendur

11. června 2018 v 11:37 | Ettelwen |  Gondorský lid
Cemendur byl čtvrtým králem Gondoru. Narodil se v roce 3399 Druhého věku. Byl synem krále Meneldila a v roce 158 Třetího věku, po smrti svého otce, se stal králem. Cemendur zemřel v roce 238 a na trůn nastoupil jeho syn Earendil.

Isildur

9. června 2018 v 11:07 | Ettelwen |  Gondorský lid
Isildur se narodil v roce 3209 Druhého věku v Númenoru. Jeho otcem byl Elendil a měl ještě mladšího bratra Anáriona.Za života Isildura a jeho rodiny se situace na Númenoru horšila hlavně kvůli Sauronovi, který měl velký vliv na jejich panovníka Ar-Pharazona. Sauron jej podněcoval proti Valar a nabádal ho plout na západ za získáním nesmrtelnosti. Ar-Pharazon se nakonec na západ vypravil a chtěl získat země Neumírajících násilím. Valar ale jeho flotilu potopily, stejně tak jako ostrov Númenor. Isildur a jeho rodina (žena a nejstarší syn Elendur) však měla svoje lodě a podařilo se jim zkázu Númenoru přežít. Na svých lodích směřovali ke břehům Středozemě.

Ve Středozemi Elendil a jeho synové vytvořili dvě království - Arnor a Gondor. Elendil byl vrchním králem obou zemí, ale sídlil v Arnoru, zatímco jeho dva synové se ujali vlády nad Gondorem. Měli dva trůny v hlavním městě Osgiliathu, které bylo založeno na řece Anduině. Anárion postavil pevnost Minas Anor na západní straně Anduiny zatímco domovem Isildura se stal Ithilien. Isildur následně nechal vystavě pevnost Minas Ithil na hranici s Mordorem. Tato pevnost zároveň sloužila jako obrana proti nepřátelům. V té době bratři ještě nevěděli, že se Sauron v tichosti vrátil do Mordoru a opět buduje svoji armádu.

Anárion

7. června 2018 v 12:07 | Ettelwen |  Gondorský lid
Anárion byl druhým králem Gondoru, který se narodil v Númenoru v roce 3219 Druhého věku. Byl synem Elendila a měl jednoho staršího bratra Isildura. Anárion měl 4 děti, tři z nich byly pravděpodobně dcery a čtvrtým dítětem byl syn Meneldil, poslední narozený muž v Númenoru.
Anárion a jeho rodina zůstavala mezi věrnými Valar, když se Sauron snažil poštvat lid právě proti nim, na západ do Zemí neumírajících. Zkorumpovaný númenorský král Ar-Pharazon se v roce 3319 skutečně rozhodl uvést válku v pohyb a vyplul z Númenoru. Jeho flotila však byla potopena a stejně tak Númenor. Nicméně hrstka věrných měla svoje vlastní lodě a podařilo se jim zkázu jejich ostrova přežít a odplout do Středozemě.

Anárion měl dvě lodě, Isildur tři a jejich otec Elendil čtyři. Zatímco Elendilovi lodě zakotvily v severní Středozemi, Anárionovi a Isildurovi připluly na jih. V roce 3320 vznikla dvě království - Arnor, kde vládl Elendil a Gondor, kde společně vládli Isildur a Anárion. Hlavním městem Gondoru se stal Osgiliath a oba bratři zde měli svůj trůn. Anárion později nechal postavit pevnost Minas Anor, kde byl uložen palantír.

Klid však nemohl trvat věčně a Sauron se neporozovaně vrátil do Mordoru v roce 3429. Sauron nakonec napadl Gondor a obsadil pevnost Isildura - Minas Ithil. Isildur se proto vypravil na sever za svým otcem, zatímco Anárion zůstal bránit Gondor. Dokázal dokonce ubránit Osgiliath a zahnat Sauronova vojska zpět do Mordoru, obával se však, že další útok už jeho síly nezvládnou. Elendil nakonec vyjednal spojenectví s elfským králem Gil-galaden a oba se vypravili na jih, kde se spojili s Anárionem. Tohle poslední spojenectví Elfů a lidí nakonec dokázalo porazit Saurona v bitvě na Dagorlandu. Spojenci obléhali Saurona ve věži Barad-dur po dobu sedmi let.

Anárion byl zabit v roce 3440, kdy mu helmu prorazil kámen. Obléhání skončilo následujícího roku, kdy Sauron opustil svoji věž a sestoupil na bitevní pole. Elendil a Gil-galad byli také poraženi. Stejně tak na nějakou dobu i Sauron. Prsten získal Isildur, který se jej nakonec rozhodl nezničit. Isildur se stal králem Gondoru i Arnoru, ale rozhodl se sídlit na severu, zatímco syn Anáriona Meneldil přímo vládl Gondoru. Ale Isildur byl zabit skřety v roce 2 Třetího věku a jeho jediný syn Valandil byl v té době ještě dítětem.

Meneldil proto zůstal jediným panovníkem a jeho dědicové pokračovali ve vládě Gondoru dokud linie králů neskončila s Earnurem v roce 2050. Na konci Třetího věku královský titul připadl Aragornovi, který byl přímým potompek Isildura, ale byl také potompek Anáriona přes Firiel, dceru krále Ondohera z Gondoru, který se oženil s Arvedui ze Severního království.