Červen 2018

Eärnil I

29. června 2018 v 15:12 | Ettelwen |  Gondorský lid
Třináctý král Gondoru. Narodil se v roce 736 Třetího věku. Byl synem Tarciryana, druhého syna krále Siriondila. Eärnil I se stal králem, protože Tarciryanův bratr Tarannon neměl žádného dědice.
Eärnil I byl jedním z králů, kteří se zasloužili o rozšíření Gondorské flotily. Eärnil nesnášel Umbar, proto se rozhodl na něj zaútočit. Stejně tak obyvatelé Umbaru nesnášeli Gondorské. Gondorští nakonec získali a obsadili Umbar a umbarští se stáhli do Haradu. Nicméně Gondor to stálo mnoho životů.
O tři roky později v roce 936 Eärnil zahynul se svoji posádkou u pobřeží Umbaru, kde je zachytila zuřivá bouře. Eärnil I byl na trůnu nahrazen svým synem Ciryandilem.

Tarannon Falastur

28. června 2018 v 14:51 | Ettelwen |  Gondorský lid
Tarannon byl dvanáctým králem Gondoru. Narodil se v roce 654 Třetího věku, byl synem krále Siriondila a měl bratra jménem Tarciryan. Tarannon byl kromě následníka trůnu kapitánem gondorských vojsk a pro Gondor získal mnohá území. Králem se stal v roce 830 a byl jedním z králů, který se zapříčinil o rozšíření Gondorské flotily. Tarannon si vzal ženu jménem Beruthiel, jejíž předkové mohli bít Černí Númenorejci, tedy přivzženci Saurona. Nebylo zrovna typické, aby si potomek Věrných Númenorejců vzal za manželku někoho, kdo sloužil tmě. Jak se tohle stalo a zároveň povedlo, není známé. Je možné, že Beruthiel Tarannonovi zatajila svoji identitu nebo je možné, že svatba měla spojit tyto dva "národy". Nicméně to se stejně nepovedlo.
Tarannon a Beruthiel ve svazku manželském nebyli spokojení. Beruthiel nesnášela moře a nakonec odešla žít do Osgiliathu. Beruthiel měla v oblibě kočky, a právě v Osgiliathu začala společně s nimi špehovat Gondorský lid. Nakonec byla králem, svým manželem vypovězena Gondoru.
Tarannon neměl žádné děti a byl to právě první král, bez přímých potomků v historii Gondoru. Tohle bylo první znamení slábnutí Gondorské linie. Když Tarannon zemřel v roce 913, na trůn nastoupil syn jeho bratra - Earnil I.

Siriondil

20. června 2018 v 11:11 | Ettelwen |  Gondorský lid
Siriondil byl jedenáctým králem Gondoru. Narodil se v roce 570 Třetího věku a jeho otcem byl král Atanatar I. Siriondil měl přinejmenším dva syny. Staršího Tarannona a Tarciryana.
Siriondil usedl na trůn po smrti svého otce v roce 748. Po dobu jeho vlády jeho starší syn rozšířil hranice Gondoru na západním a jižním směrem. Siriondil zemřel v roce 830. Tarannon se stal králem po jeho smrti, ale neměl žádné syny. Na trůn po něm usedl syn jeho bratra - Earnil I.

Atanatar I

18. června 2018 v 10:57 | Ettelwen |  Gondorský lid
Atanatar byl desátým králem Gondoru. Narodil se v roce 480 Třetího věku a byl synem krále Turambara. Atanatar I. se stal králem po smrti svého otce v roce 667. Vládl až do své smrti v roce 748, kdy ho na trůnu vystřídal jeho syn Siriondil.

Turambar

18. června 2018 v 10:54 | Ettelwen |  Gondorský lid
Turambar byl devátým králem Gondoru. Narodil se v roce 397 Třetího věku a byl synem krále Rómendacila I. Rómendacil byl zabit v bitvě s Východňany v roce 541. Turambar po otcově smrti nastoupil na trůn a s Východňany se utkal a pomstil smrt svého otce. Dokonce se mu podařilo zabrat nějaká území na východě. Turambar zemřel v roce 667 a králem se stal jeho syn Atanatar I.

Rómendacil I

16. června 2018 v 11:06 | Ettelwen |  Gondorský lid
Rómendacil byl osmým králem Gondoru. Jeho původní jméno bylo Tarostar a narodil se v roce 310 Třetího věku. Jeho otcem byl král Ostoher.
V roce 490 byl Gondor poprvé napaden Východňany. Tarostar vedl obranu Gondoru, protože jeho otec Ostoher byl na takové povinnosti už příliš starý. Ostoher nakonec zemřel o dva roky později v roce 492 a Tarostar se stal králem. V roce 500 Tarostar konečně poradil Východňany a přijal nové jméno Rómendacil - "Východ - vítěz."
Rómendacil I. byl také prvním králem, který zavedl funkci Správce, který se staral o správu Gondoru v době, kdy byl král například ve válce. Rómendacil I. byl také prvním králem, který zavedl tradici psaných instrukcí, které měly být použity královým dědicem v případě jeho náhlé smrti.
V roce 541 byl Gondor opět napaden Východňany a Rómendacil I. byl zabit v bitvě. Na trůn nastoupil jeho syn Turambar, který posmrtil svého otce a získal pro Gondor území na východě.

Ostoher

15. června 2018 v 10:57 | Ettelwen |  Gondorský lid
Ostoher byl sedmým králem Gondoru. Narodil se v roce 222 Třetího věku a jeho otcem byl král Anardil. Ostoher se stal králem v roce 411. Od roku 420 až do roku 430 přestavěl a rozšířil Minas Anor. Od té doby bylo obvyklé, že tam Králové sídlili celé léto místo toho, aby sídlili v hlavním městě Osgiliathu.
V roce 490 byl Gondor poprvé napaden Východňany. Ostoher zemřel dva roky poté, v roce 492 a na trůn nastoupil jeho syn Tarostar. Tarostar porazil Východňany v roce 500 a vzal si nové jméno - Rómendacil I.

Anardil

14. června 2018 v 10:50 | Ettelwen |  Gondorský lid
Anardil byl šestým králem Gondoru. Narodil se v roce 136 Třetího věku a jeho otcem byl král Earendil. Anardil se stal králem v roce 324 po smrti svého otce a vládl až do roku 411, kdy zemřel. Na jeho místo nastoupil jeho syn Ostoher.

Eärendil

13. června 2018 v 10:46 | Ettelwen |  Gondorský lid
Eärendil byl pátým králem Gondoru. Narodil se v roce 48 Třetího věku a jeho otcem byl král Cemendur. Eärendil se stal králem po smrti svého otce v roce 238 Třetího věku. Vládl až do své smrti v roce 324, kdy na trůn nastoupil jeho syn Anardil.

Meneldil

12. června 2018 v 10:30 | Ettelwen |  Gondorský lid
Meneldil byl třetím králem Gondoru. Narodil se v roce 3318 Druhého věku. Byl synem Anáriona a vnukem Elendila. Měl tři starší sourozence a pravděpodobně to byly sestry, protože kdyby to byli bratři, museli by zemřít ještě předtím, než se stal Meneldil králem. O osudu těchto sourozenců však není nic známo. Meneldil byl posledním mužem narozeným v Númenoru ještě před jeho potopením. Společně se zbytkem Věrných se mu podařilo prchnout do Středozemě, kde byla založena dvě království - Arnor a Gondor.

V roce 3434 se lidé a elfové spojili proti Sauronovi a vyšli do války. Sauron byl nakonec poražen a Jeden Prsten připadl Isildurovi. Meneldilův otec Anárion při obléhání Barad-duru bohužel zemřel. Isidur se stal králem jak Gondoru tak Arnoru, ale rozhodl se vládnout v Arnoru a Meneldilovi svěřil vládu nad Gondorem. Isildur zůstal v Gondoru ještě tak dva roky a snažil se předat Meneldilovi všechny rady a zkušenosti potřebné k vládnutí.

Isildur opustil Gondor 5. září roku 2 Třetího věku. Meneldil byl nakonec rád, že odjíždí a doufal, že Isildur nebude moc zasahovat do Gondorské vlády. Isildur byl však na své cestě do Arnoru zabit společně se svými nejstaršími syny. Jeho nejmladší syn Valandil byl stále ještě dítě. Když mu bylo 10 let, ujal se vlády nad Arnorem, ale nároku na Gondorský trůn se vzdal. Meneldil proto vládl v Gondoru a koruna tohoto království přecházela na jeho potomky.