Červen 2018

Cemendur

11. června 2018 v 11:37 | Ettelwen |  Gondorský lid
Cemendur byl čtvrtým králem Gondoru. Narodil se v roce 3399 Druhého věku. Byl synem krále Meneldila a v roce 158 Třetího věku, po smrti svého otce, se stal králem. Cemendur zemřel v roce 238 a na trůn nastoupil jeho syn Earendil.

Isildur

9. června 2018 v 11:07 | Ettelwen |  Gondorský lid
Isildur se narodil v roce 3209 Druhého věku v Númenoru. Jeho otcem byl Elendil a měl ještě mladšího bratra Anáriona.Za života Isildura a jeho rodiny se situace na Númenoru horšila hlavně kvůli Sauronovi, který měl velký vliv na jejich panovníka Ar-Pharazona. Sauron jej podněcoval proti Valar a nabádal ho plout na západ za získáním nesmrtelnosti. Ar-Pharazon se nakonec na západ vypravil a chtěl získat země Neumírajících násilím. Valar ale jeho flotilu potopily, stejně tak jako ostrov Númenor. Isildur a jeho rodina (žena a nejstarší syn Elendur) však měla svoje lodě a podařilo se jim zkázu Númenoru přežít. Na svých lodích směřovali ke břehům Středozemě.

Ve Středozemi Elendil a jeho synové vytvořili dvě království - Arnor a Gondor. Elendil byl vrchním králem obou zemí, ale sídlil v Arnoru, zatímco jeho dva synové se ujali vlády nad Gondorem. Měli dva trůny v hlavním městě Osgiliathu, které bylo založeno na řece Anduině. Anárion postavil pevnost Minas Anor na západní straně Anduiny zatímco domovem Isildura se stal Ithilien. Isildur následně nechal vystavě pevnost Minas Ithil na hranici s Mordorem. Tato pevnost zároveň sloužila jako obrana proti nepřátelům. V té době bratři ještě nevěděli, že se Sauron v tichosti vrátil do Mordoru a opět buduje svoji armádu.

Anárion

7. června 2018 v 12:07 | Ettelwen |  Gondorský lid
Anárion byl druhým králem Gondoru, který se narodil v Númenoru v roce 3219 Druhého věku. Byl synem Elendila a měl jednoho staršího bratra Isildura. Anárion měl 4 děti, tři z nich byly pravděpodobně dcery a čtvrtým dítětem byl syn Meneldil, poslední narozený muž v Númenoru.
Anárion a jeho rodina zůstavala mezi věrnými Valar, když se Sauron snažil poštvat lid právě proti nim, na západ do Zemí neumírajících. Zkorumpovaný númenorský král Ar-Pharazon se v roce 3319 skutečně rozhodl uvést válku v pohyb a vyplul z Númenoru. Jeho flotila však byla potopena a stejně tak Númenor. Nicméně hrstka věrných měla svoje vlastní lodě a podařilo se jim zkázu jejich ostrova přežít a odplout do Středozemě.

Anárion měl dvě lodě, Isildur tři a jejich otec Elendil čtyři. Zatímco Elendilovi lodě zakotvily v severní Středozemi, Anárionovi a Isildurovi připluly na jih. V roce 3320 vznikla dvě království - Arnor, kde vládl Elendil a Gondor, kde společně vládli Isildur a Anárion. Hlavním městem Gondoru se stal Osgiliath a oba bratři zde měli svůj trůn. Anárion později nechal postavit pevnost Minas Anor, kde byl uložen palantír.

Klid však nemohl trvat věčně a Sauron se neporozovaně vrátil do Mordoru v roce 3429. Sauron nakonec napadl Gondor a obsadil pevnost Isildura - Minas Ithil. Isildur se proto vypravil na sever za svým otcem, zatímco Anárion zůstal bránit Gondor. Dokázal dokonce ubránit Osgiliath a zahnat Sauronova vojska zpět do Mordoru, obával se však, že další útok už jeho síly nezvládnou. Elendil nakonec vyjednal spojenectví s elfským králem Gil-galaden a oba se vypravili na jih, kde se spojili s Anárionem. Tohle poslední spojenectví Elfů a lidí nakonec dokázalo porazit Saurona v bitvě na Dagorlandu. Spojenci obléhali Saurona ve věži Barad-dur po dobu sedmi let.

Anárion byl zabit v roce 3440, kdy mu helmu prorazil kámen. Obléhání skončilo následujícího roku, kdy Sauron opustil svoji věž a sestoupil na bitevní pole. Elendil a Gil-galad byli také poraženi. Stejně tak na nějakou dobu i Sauron. Prsten získal Isildur, který se jej nakonec rozhodl nezničit. Isildur se stal králem Gondoru i Arnoru, ale rozhodl se sídlit na severu, zatímco syn Anáriona Meneldil přímo vládl Gondoru. Ale Isildur byl zabit skřety v roce 2 Třetího věku a jeho jediný syn Valandil byl v té době ještě dítětem.

Meneldil proto zůstal jediným panovníkem a jeho dědicové pokračovali ve vládě Gondoru dokud linie králů neskončila s Earnurem v roce 2050. Na konci Třetího věku královský titul připadl Aragornovi, který byl přímým potompek Isildura, ale byl také potompek Anáriona přes Firiel, dceru krále Ondohera z Gondoru, který se oženil s Arvedui ze Severního království.