Červenec 2018

Tarondor

31. července 2018 v 9:56 | Ettelwen |  Gondorský lid
Tarondor byl dvacátý sedmý král Gondoru. Narodil se v roce 1577 Třetího věku a byl synem Minastana, druhého syna krále Minardila. Tarondor byl Minastanův nejstarší syn.
Když na trůn nastoupil Telemnar, v Gondoru se objevila epidemie moru a král Telemnar a všechny jeho děti, zemřely. Telemnarův synovec Tarondor byl jeho nejbližší přeživší příbuzný, a tak usedl na trůn.
Mor zasáhl Gondor opravdu těžce, byl zničen a mnoho lidí zemřelo. Největší zásah ale dostal Osgiliath. Přeživší obyvatelé tohoto města odešli do Ithilienu nebo jinam a město pomalu začalo chátrat. V roce 1640 Tarondor přesunul královský dvůr do Minas Anor, kde znovu zasadil Bílý strom.
Bohužel kvůli snížené populaci neměl Gondor dost mužů pro sledování Mordoru. A vlastně celou morovou záležitost seslal na Gondor samotný Sauron. Sauron uprchl do Temného Hvozdu do pevnosti Dol Guldur, kde se připravoval na svůj návrat.
Tarondor vládl 162 let a mohl si tak připsat rekord nejdelšího vládnoucího panovníka. Byl také vyhlášený tím, že začal opět budovat pověstnou sílu Gondoru. Se vším mu pomáhal jeho Správce Húrin.
Tarondor zemřel v roce 1798 a na trůn usedl jeho syn Telumehtar.

Telemnar

20. července 2018 v 11:36 | Ettelwen |  Gondorský lid
Telemnar byl dvacátým šestým králem Gondoru. Narodil se v roce 1516 Třetího věku a byl synem krále Minardila. Měl mladšího bratra Minastana.
V roce 1634 byl král Minardil zabit Korzáry z Umbaru a Haradskými. Telemnar se stal králem a poslal na výslužbu Správce Húrina, který byl pro Gondor velkou oporou. Telemnar začal stavět flotilu, protože chtěl pomstít smrt svého otce. Nicméně jeho plány nebyly dokonány, protože Gondor zastihl Velký mor, který byl pravděpodobně zapříčiněn Sauronem, který chtěl oslabit svoje nepřátele. Mnoho Gondorských zemřelo a jejich pozice i proti Gondoru byla velice oslabená.
Telemnar a všechny jeho děti během moru zemřeli. Stejně tak uhynul i Bílý strom Gondoru.
Na trůn usedl Telemnarův synovec Tarondor.

Minardil

19. července 2018 v 11:26 | Ettelwen |  Gondorský lid
Minardil byl dvacátým pátým králem Gondoru. Narodil se v roce 1454 Třetího věku a byl synem krále Hyarmendacila II. Měl dva syny Telemnara a Minastana.
Minardil se stal králem v roce v roce 1621. Jeho Správcem byl Húrin z Emyn Arnenu. Od porážky Haradu a Umbaru ostražitost vůči jižním nepřátelům poklesla. V roce 1634 Korzáři opět zaútočili, tentokrát na přístavní město Pelargir, kde v tu dobu pobýval král Minardil. Minardil byl zabit a město bylo zabráno.
Na trůn nastoupil jeho syn Telemnar, který vládl pouhé dva roky, než v roce 1636 zemřel během velkého moru. Na trůn pak nastoupil syn jeho bratra Tarondor.

Hyarmendacil II

18. července 2018 v 11:06 | Ettelwen |  Gondorský lid
Hyarmendacil II. byl dvacátým čtvrtým králem Gondoru. Jeho původní jméno znělo Vinyarion. Narodil se v roce 1391 Třetího věku a byl synem krále Aldamira. Králem se stal v roce 1540, kdy byl jeho otev zabit v bitvě proti Umbara a Haradským. Aby pomstil smrt svého otce, vedl Hyarmendacil v roce 1551 další bitvu proti Umbaru a Haradu, kterou vyhrál. Po tomto skutku se nechal přejmenovat na Hyarmendacila, stejně jako jeho předek Ciryaher.
Hyarmendacil II. zemřel v roce 1621 a na trůn nastoupil jeho syn Minardil.

Aldamir

14. července 2018 v 13:40 | Ettelwen |  Gondorský lid
Aldamir byl dvacátým třetím králem Gondoru. Narodil se v roce 1330 Třetího věku a byl synem krále Eldacara. Měl staršího bratra Ornendila, který byl zabit Castamirem během občanské války známé jako Příbuzenský svár.
Aldamir se stal králem v roce 1490 Třetího věku. V roce 1540 se králové Haradu spojili s korzáry z Umbaru a povstali proti Gondoru. Aldamir byl v bitvě zabit. Na trůn nastoupil jeho syn Vinyarion, který nakonec korzáry z Umbaru a Haradu porazil.

Castamir

13. července 2018 v 11:27 | Ettelwen |  Gondorský lid
Castamir byl dvacátým druhým králem Gondoru. Narodil se v roce 1259 Třetího věku a byl vnukem Calimehtara, což byl druhý syn gondorského krále Calmacila. Jména jeho rodičů nejsou známa. Castamir byl Kapitán lodí, byl známý především pro svoji krutou a arogantní povahu.
Castamir se stal vůdcem skupiny, která nechtěla na trůnu krále Eldacara, protože jeho matka byla Seveřanka a gondorská královská linie by tím mohla mít velice oslabena. Castamir k sobě shromažďoval mnoho následovníků a rebelie se zrodila na jihu země. Bouřit se začali ještě v době, kdy byl králem Eldacarův otec Valacar. Po jeho smrti započala občanská válka známá jako Příbuzenský svár. Eldacarovy síly vytrvaly po dobu pěti let. Ale v roce 1437 Castamir začal obléhat Eldacara v Osgiliathu. Odřízl město od zásob a nechal ho vyhladovět. Eldacar a několik jeho věrných nakonec prchlo do Divočiny. Castamir nechal vyvraždit mnoho gondorských včetně Eldacarova staršího syna Ornendila. Nakonec nechal zničit i podstatnou část Osgiliathu.
Castamir se ujal vlády a stal se králem. Jeho vláda byla přísná a krutá. Mnoho jeho přivrženců se nakonec obrátilo proti němu. V roce 1447 Castamir vládl 10 let a Eldacar se rozhodl nárokovat si zpět svůj trůn. V nadcházející bitvě Eldacar zabil Castamira a vzal si zpět to, co mu náleželo. Castamirův syn a jeho přivrženci prchli do Umbaru, kde se z nich stali předci známých Korzárů.

Eldacar

12. července 2018 v 9:28 | Ettelwen |  Gondorský lid
Eldacar byl dvacátým prvním králem Gondoru. Narodil se v roce 1255 Třetího věku a byl synem krále Valacara a Seveřanky Vidumavi. Eldacar měl přinejmenším jednoho sourozence. Narodil se v Divočině, kde žil až do doby, než jeho rodina odešla bydlet do Gondoru v roce 1260.
Eldacar a jeho rodina byli vítání v Gondoru, ale byli tu tací, jež stáli proti svazku Valacara a seveřanky. Nechtěli, aby jejich spojení oslabilo gondorskou královskou linii a snížilo životnost králů. Tento odboj posílil, když Vidumavi zemřela, na gondorská měřítka docela mladá.
Rebelie se začala šířit ze severní provincie a Valacarova vláda se blížila ke konci. Zemřel v roce 1432 a občanská válka známá jako Příbuzenský svár oficiálně započala.
Eldacar byl velice silný, získal houževnatost po svých severských předcích a dokázal rebelii odolávat po několik let. V roce 1437 byl Eldacar a jeho muži obléháni v Osgiliathu, kde byli nakonec poraženi. Eldacar a jeho muži následně prchli do Divočiny.
Vůdcem spiknutí byl Castamir, což byl vnuk Romendacilova mladšího bratra Calimehtara. Castamir zajal Eldacarova nejstaršího syna Ornendila a nechal jej zabít. Na jeho příkaz bylo zabito mnoho dalších lidí a Osgiliath byl vypálen. Avšak jeho krutost mu nebyla ku prospěchu, protože lid se ho bál a byl připraven se proti němu obrátit.
Eldacar zůstal v Divočině po dobu deseti let. V roce 1447 prohlásil, že je na čase vzít si zpět svůj trůn. Svolal svoji armádu a v bitvě, ve které bylo ztraceno mnoho životů, porazil Castamira.
Po válce se mnoho Seveřanů usídlilo v Gondoru na pozvání samotného krále Eldacara. Během občanské války populace gondorských klesla, a ti se nyní pojili se Seveřany.
Eldacar žil po dobu 235 let nedotčen matčiným dědictvím. Nicméně postupně gondorští umírali dříve, ale nebylo to způsobeno tímto svazkem, ale hlavně díky zániku Numenoru, kde byla dlouhověkost darem a odměnou za boj proti Morgothovi.
Eldacar měl syna Aldamira a dceru. Aldamir se po smrti svého otce v roce 1490, stal králem.

Valacar

11. července 2018 v 9:02 | Ettelwen |  Gondorský lid
Valacar byl dvacátým králem Gondoru. Narodil se v roce 1194 a byl synem krále Romendacila II. V roce 1250 byl Valacar svým otcem poslán jako velvyslanec ke dvoru krále Vidugavia, což byl jeden z nesilnějších vůdců Seveřanů. Romendacil chtěl totiž posílit vzájemné vztahy s těmito lidmi, protože hraničili s nepřítelem Gondoru - Rhunem.
Valacar se naučil jazyk, kulturu a zvyklosti Seveřanů. Zamiloval si je stejně, jako se zamiloval do dcery krále - Vidumavi. Romendacil dal neochotně svému synu povolení ke svatbě, ale velice se obával následků, které toto spojení mohou mít.
Vidumavi v roce 1255 porodila syna, v řeči Gondoru byl pojmenován Eldacar. Měli spolu ještě nejméně jedno dítě. V roce 1260 se Valacar se svojí rodinou vrátil do Gondoru na žádost svého otce. Vzali s sebou několik Seveřanů a Valacar se zde stal členem rady a vojenským vůdcem.
Ze začátku byla Vidumavi se svým lidem v Gondoru vítaná, ale našli se i takoví, kterým se nelíbilo, že si budoucí dědic gondorského trůnu nevzal ženu númenorských předků. Jejich největší starostí bylo oslabení krevní linie a kratší životnost králů. Když Vidumavi zemřela v roce 1332 nebo 1344, nepokoje začali vzrůstat.
Valacar se stal králem v roce 1366. Byl silným a moudrým vládcem, ale ke konci jeho vlády vypukla v Gondoru otevřená rebelie proti jeho synovi, který se měl stát brzy králem.
Valacar zemřel v roce 1432 a v tomto roce započala také občanská válka známá jako Příbuzenský svár. Eldacar byl svržen z trůnu v roce 1437 ale znovu se ujal vlády v roce 1447.

Rómendacil II

7. července 2018 v 19:13 | Ettelwen |  Gondorský lid
Rómendacil byl devatenáctým králem Gondoru. Jeho původní jméno znělo Minalcar. Narodil se v roce 1126 Třetího věku. Byl synem krále Calmacila a měl mladšího bratra Calimehtara,
Rómendacil byl muž velké moudrosti, byl statečný a zajímal se o politiku. Jeho otec a strýc však byli pravými opaky. Vládnutí je nebavilo a chtěli mít svůj klid. Proto byl Rómendacil zvolen jako regent a vládl jejich jmény. V době jeho regentství začali na Gondor útočit Východňané. Někteří obyvatelé hranic se Rhúnem se dokonce přidali na jejich stranu. To Rómendacila trápilo snad ze všeho nejvíce, protože jejich dobré vztahy byly důležité pro obranu Gondoru.
V roce 1248 proto Rómendacil na Východňany zaútočil. Porazil jejich velkou armádu a zničil jejich osídlení. V té době byl také postaven Argonath. Také posílil vztahy s muži, jež dleli na severu. Někteří z nich získali i místa v gondorské armádě, nicméně tohle se zase nelíbilo Gondorským.
V roce 1250 Rómendacil vyslal svého syna Valacara jako velvyslance k jednomu z nejdůležitějších vůdců Seveřanů - králi Vidugavii. Valacar se zamiloval do jeho dcery Vidumavi a Rómendacil jim dal požehnání k svatbě. Měl však strach z důsledků tohoto svazku, proto nařídil jeho synovi a ženě, aby se přestěhovali do Gondoru.
Rómendacil se králem stal až v roce 1304.
Vidumavi zemřela v roce 1332 nebo 1334, nežila tak dlouho jako gondorští. Ti, co stáli proti svazku již od samotného počátku, se teď bouřili ještě více, protože měli strach, že linie gondorských králů bude oslabena. Někteří dokonce tvrdili, že Valacarův syn by se vůbec neměl ujmout vlády díky své smíšené krvy. Rómendacil byl vysoce znepokojen tím, co se stane po jeho smrti. Zemřel v roce 1366 a na trůn nastoupil jeho syn Valacar. Během jeho vlády rebélie sílila.

Calmacil

6. července 2018 v 18:55 | Ettelwen |  Gondorský lid
Calmacil byl osmnáctým králem Gondoru. Narodil se v roce 1058 Třetího věku. Byl synem krále Atanata II a mladším bratrem Narmacila. Calmacil stejně jako jeho bratr moc na vládnutí nebyl a raději si užívali svého vlastního bohatství a komfortu.
Calmacil měl dva syny - Minalcara a Calimehtara. Starší syn Minalcar byl mužem velké statečnosti a moudrosti. Spravoval říši jako regent za vlády svého strýce a později také za vlády svého otce.
Calmacil zemřel v roce 1304 a Minalcar byl korunován králem pod novým jménem - Romendacil II.